Bloggen avslutades december 2014


Det här är en blogg om demenssjukdomar och om att vara anhörig.

Bloggen avslutades december 2014 och finns nu kvar som ett arkiv men uppdateras inte.

________________________________________________________________________

Bloggen avslutas

Publicerad 2014-12-12 10:05:00 i Allmänt,

På grund av tidsbrist så avslutas nu demensbloggen Bort med skammen efter 3 år fyllda av kunskap, engagemang och mycket uppskattning och kärlek från er läsare som generöst delat med er av era berättelser, kloka råd och erfarenheter både som anhörig och som personal. Bloggen kommer dock finnas kvar på följande adress www.bortmedskammen.blogg.se som ett arkiv med alla inlägg kvar. Men inga fler uppdateringar kommer att ske. 

Vi som drivit bloggen finns att nå på följande sätt  (se under respektive namn)  i fortsättningen om ni vill följa oss men bloggen kommer alltså inte längre att uppdateras. 
 
Jenny Eriksson 
Författare och föreläsare - föreläser om demens ur ett anhörigperspektiv
Jenny@jeogonblick.se 
Hemsida: www.jeogonblick.se
Gilla på facebook www.facebook.com/jeogonblick
Ambassadör för www.unganhörig.se 
 
Mari Larsson
Författare - Skriver böcker om min livserfarenhet som anhörig
Bokblogg: www.vingpenna.blogspot.se
e-post:
mari.m.larsson@telia.com
 
 
Varmt tack för den här tiden 2011-2014!

Äldreboendet Ankaret i Västerås har fyllt 15 år

Publicerad 2014-12-11 10:51:00 i Anhöriga, Vård och omsorg,

Snipan, Jollen, Ekan, Skutan, Masten och Fyren är namnen på de sex olika avdelningarna på äldreboendet. Den 3 december firade de 15 år med en fest och samtliga boenden och anhöriga var inbjudna. Totalt kom det 120 personer.

Personalen serverade cider, snacks och choklad och minglade bland anhöriga och de boende. Tina Wilhelmsson tillsammans med Anastasia Vesterlund spelade och sjöng allt från olika sommarvisor till ”Rudolf med röda mulen”.
 
Ankaret har tre våningar med två avdelningar på varje plan och har totalt 45 lägenheter. Enhetschefen Marie Posta konstaterar att det var jättetrevligt, men skulle vilja ha en större lokal. De brukar ha aktiviteter tillsammans med anhöriga två till tre gånger om året och lite småfester däremellan, vilket är uppskattat.

Per-Erik Hedberg, 90, är en av de boende och han tycker att det är kul att träffa andra, men att det kan bli lite stimmigt. Han har bott på gruppboendet i drygt ett år och säger att han trivs bra.  

Källa: vlt.se/nära & kära/141203, http://vlt.se/narakara/1.2747332-ankaret-fyller-15-ar

 

 • Skrivet av Mari Larsson

 

 

 

Lovande forskare ska undersöka om hjärnträning kan skydda mot demens

Publicerad 2014-12-09 11:22:00 i Nyheter & Forskning,

Wallenberg Academy Fellows har Sveriges största privata satsning på unga forskare och fortsätter nu med 29 nya . Jessica Körning Ljungberg på Umeå universitet är en av landets, och världens, mest lovande forskare  och hon får nu stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Jessica säger att det är en helt fantastisk utmärkelse som hon är enormt stolt och rörd över att få motta. Hon är docent i psykologi vid Umeå universitet och Honorary Research Fellow vid School of Psychology, Cardiff University, Storbritannien. Beroende på ämnesområde uppgår anslaget till totalt mellan 5 och 9 miljoner kronor per forskare under fem år. Och efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd för ytterligare fem års finansiering. 

Jessica Körning Ljungberg kommer att studera de positiva effekterna av mentalträning på minne och uppmärksamhet över en längre tid. Det ska hon göra genom att besvara följande frågor: "Går det att träna upp kognitiva funktioner genom till exempel flerspråkighet eller ett mentalt krävande arbete? Hur länge sitter i så fall effekten i efter pensionen? Och kan tränade ”mentala muskler” skydda mot demens?" Till sin hjälp kommer Jessica att få möjlighet att använda sig av data från en av världens största longitudinella minnesstudier, Betulaprojektet, som drivs vid Umeå universitet. Hon planerar även en ny longitudinell datainsamling.

Forskning har visat att ett skydd mot demenssjukdomar är att prata flera språk, eller att ha haft ett långt yrkesliv med hög mental belastning, och att prestera bättre på vissa kognitiva uppgifter som har med minne och uppmärksamhet att göra. 

"Om Wallenberg Academy Fellow

Programmet har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet."


Källa: Umeå Universitet, http://www.mynewsdesk.com/se/umea_universitet/pressreleases/lovande-forskare-ska-undersoeka-om-hjaerntraening-kan-skydda-mot-demens-1094269

 

 • Skrivet av Mari Larsson

 

 

 

Alzheimerforskning kan gynnas av nobelpris för hjärnans gps

Publicerad 2014-12-08 12:04:00 i Nyheter & Forskning,

Den brittisk-amerikanske forskaren John O’Keefe och det norska forskarparet May-Britt och Edvard I Mooser får nobelpriset den 10 december 2014 i fysiologi och medicin. De har upptäckt två typer av celler som tillsammans utgör ett positioneringssystem i hjärnan. Det är det som gör det möjligt för oss att orientera oss i ett rum.

Professor Agneta Nordberg, framstående Alzheimerforskare och medlem av Nobelförsamlingen, menar att priset gäller forskning på råttor, men har även en relevans för den mänskliga hjärnan. Likartade celler hos råttor finns även beskrivna hos människan och på just de delarna som är skadade vid Alzheimers sjukdom.

Hon ser fram emot studierna i just detta perspektiv hos Alzheimerpatienter och tror att det kan bidra till ökad forskning kring Alzheimers sjukdom. Uppmärksamheten för Nobelpriset är enorm runtom i världen. Det väger tungt att ha pekat ut att förståelse för positioneringssystemet kan hjälpa till att få förståelse för hur hjärnan skadas vid Alzheimers sjukdom.  

Källa: Alzheimertidningen 3/4-2014

 

 • Skrivet av Mari Larsson

 

·        

Demenssjukas måleri har ställts ut i Ystad

Publicerad 2014-12-05 11:36:00 i Eldsjälar, Vård och omsorg,

Susanne Hernaeus, inredningsarkitekt och bildpedagog, ställde under september och oktober 2014 ut demenssjukas målningar på Ystads konstmuseum. Det började med att Ystads kommun gjorde en unik satsning på måleriverksamhet inom äldrevård 2004 – 2009, där många av deltagarna var demenssjuka.

Susanne var bildpedagog i tolv terminer i äldreomsorgen i Ystad, Skurup, Sjöbo, Tomelilla och Malmö. Det är nu avslutat av olika orsaker. En orsak är att boenden har en löpande schemaläggning som inte passar ihop med måleriverksamheten. En annan orsak är att beslutsfattarna ser måleriverksamhet som pyssel och inte kommunikation. Men hon menar att det är viktigt för personer som har förlorat stora delar av sin tidigare förståelse för omvärlden och inte kan kommunicera med det talade ordet att måla.

De demenssjuka kan genom att måla rekonstruera sina minnen och även berätta för personalen om sig själva, sina känslor och sitt liv. Det i sin tur gör att personalen kan få något att knyta an till i sina samtal. De blir också lugnare och mår bättre.  Hon menar vidare är det är ett problem när man ser på de demenssjuka som bara kroppar och inte ser människan och själen i kroppen.

Källa: Alzheimertidningen nr 3/4-2014 

 

 • Skrivet av Mari Larsson

Konstgjort solljus gör demenssjuka lugnare

Publicerad 2014-12-04 13:18:50 i Anhöriga, Demensfakta, Tips,

På Enebackens äldreboende för demenssjuka i Åkersberga finns ett solrum för de boende. En vägg har havsmotiv från Fiji, vågbrus och fågelkvitter hörs från högtalare och det finns en fläkt som gör att håret flyger lite i vinden. På golvet finns en konstgjord grön matta.    

 
Verksamhetschefen Anette Josefsson och Gitte Hansson, diakon från Svenska Kyrkan, säger att det har en lugnande effekt. Och lugnet sitter kvar länge. Det är ingen farlig UV-strålning och de boende sitter en timme varje gång och det motsvarar 20 minuter i riktigt solljus. Och de får även lite färg. 
 
Även anhöriga kan vara i solrummet vid besök. Vid ett tillfälle var det uppdukat långbord med plockmat och det blev mycket lyckat med mycket skratt. Anette Josefsson tror att maten smakade bättre "ute i solen".
 
Läs mer på länken:
 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/konstgjort-solljus-gor-dementa-gladare
 
 
 
 
 
Källa: SVT Nyheter/ABC/2014-12-04
 

 • Skrivet av Mari Larsson
  

 

 

 

Hjärnfondens post-doc stipendium 2015

Publicerad 2014-12-04 09:52:00 i Nyheter & Forskning,

Maria Bjerke får 280 000 kronor vilket ger henne möjlighet att på heltid forska inom Alzheimers sjukdom.

"Hjärnfonden delar varje år ut stipendier till forskare som nyligen avlagt doktorsexamen med målsättningen att driva utvecklingen framåt inom något av hjärnforskningens område. För många unga forskare kan stipendiet vara en förutsättning för att kunna fortsätta med forskning. Det kan också vara en hjälp för stipendiaten att kunna meritera sig för docentur. Ett större antal av de tidigare årens stipendiater har också uppnått docentkompetens och flera har även fått professurer inom hjärnforskningen vid svenska lärosäten vilket är en stor framgång för Hjärnfondens uppskattade postdoktorala program."

Läs mer om henne här http://www.hjarnfonden.se/nyheter/maria-bjerke---alzheimers-sjukdom__1371

Källa: Hjärnfonden.se

 

 • Skrivet av Mari Larsson 

 

 

 

 

Lästips: Ny bok om Alzheimers sjukdom för anhöriga

Publicerad 2014-12-02 09:43:34 i Anhöriga, Bokhyllan,

"Vad händer i hjärnan hos den som drabbas av Alzheimers sjukdom? Vilka riskfaktorer leder till att Alzheimer bryter ut och vad är det som gör att vi ärver sjukdomen?

 Detta är en bok för alla som vill veta mer om Alzheimers sjukdom. Bokens författare är hjärnforskare vid Karolinska Institut som ägnat sig åt att förstå Alzheimers sjukdom. Den behandlar hur forskningsläget ser ut i dag och i morgon men också forskningen kring hur vi bäst tar hand om dem som fått Alzheimer. De anhörigas roll i vården är viktig med tanke på hur hög grad detta är en sjukdom som även drabbar de anhöriga. I boken talar man om sorg, skuldkänslor och oro men också att många anhöriga och personer med demenssymtom inte söker hjälp förrän sjukdomen är långt framskriden eller när en krissituation uppstår. Det är viktigt att stödåtgärder startas tidigt i sjukdomsförloppet. " 

Beställ boken genom att klicka här

Källa: Hjärnfonden.se 

 

 • Skrivet av Mari Larsson

Ann Allan har skrvit en bok om sin demenssjuka mamma

Publicerad 2014-11-28 20:34:00 i Anhöriga, Bokhyllan, Personliga berättelser,

"I Alzheimerföreningens senaste nummer kan man läsa om att nästan 160 000 personer i Sverige lider av demens, men det finns bara 30 000 särskilda vårdplatser för dem. De allra flesta bor faktiskt kvar hemma, även om de har väldigt svårt att klara av vardagen.

Hör Ann Allan berätta om sin mammas demens och hur den påverkade Ann. Det har nu blivit en bok: "Jag såg något i dina ögon, mamma"

 
– Allting började annandagen 2002. Det var något väldigt påtagligt, något som inte lämnade mig. För ett ögonblick såg jag något i hennes ögon som inte hörde ihop. Det var som en föraning. Och sedan under våren där efter så bröt ju sjukdomen ut.

Vad var det som hände när sjukdomen förvärrades?

– I boken beskriver jag mycket i bilder - händelser som jag minns från den här tiden. Till exempel när min mamma och jag var på Ica och hon tog fram sitt kontokort, men mindes inte koden. Och hon fick för sig att hon aldrig ens haft någon kod. Sedan en annan gång så var vi på ett vernissage - mamma bara skrattade åt alla tavlor. Hon förstod inte. Men jag tycker att det är viktigt att man som anhörig inte ska skämmas! Man ska våga ta med personen även om den beter sig konstigt i andras ögon."

Källa: Upplandsnytt 20141119

 

 • Skrivet av Mari Larsson

Patricia pärlar för alla som glömmer

Publicerad 2014-11-26 20:23:00 i Allmänt, Nyheter & Forskning,

Hon pärlar för alla som glömmer.

Här är 13-åringen som varvar handbollsträningen med ideellt arbete för landets demenssjuka.

– De måste få den hjälp de behöver, säger Patricia Lavesson.

Köksbordet i skånska Kävlinge dignar av pärlor. Här tillverkas sedan någon månad tillbaka färgglada armband med texterna "minne" eller "memory".

Liknande de armband som finns för att uppmärksamma cancer är tanken att fler ska förstå hur Alzheimer drabbar - och att det finns hjälp att söka.

– Många vet för lite om demenssjukdomarna, och det kan vara en anledning till att alla som drabbas inte får den hjälp de behöver.

”I skymundan”

"Patricia vet mer om demens än andra 13-åringar. Förutom att hennes gammelmormor och gammelmorfar båda drabbades av demenssjukdomar arbetar hennes mamma Malin på Minnesmottagningen vid Skånes universitetssjukhus, SUS.

Hon träffar dagligen patienter men arbetar också med klinisk patientnära forskning dit pengarna från armbanden till slut hamnar.

– Det här är en av de största folksjukdomarna och kostar samhället så otroligt mycket pengar. Mer än all hjärt- och kärl, stroke- och cancervård  tillsammans. Ändå hamnar dessa svårt sjuka patienter i skymundan, säger Malin Otthén.

Följde med kompis

Patricias armbandsidé föddes när hon följde med en kompis som gjorde "Fuck cancer-armband". Sedan har ytterligare en flicka börjat storpärla, och hela personalen vid Minneskliniken i Malmö har pärlat ihop.

Armbanden säljs via Facebook, Alzheimerföreningen och Stiftelsen Alois Alzheimer.

”Så länge jag orkar”

– Patricia har gjort succé. När man ser en 13-åring engagera sig så för de demenssjuka i vårt land, då känner man att det finns hopp. Tänk om fler var så empatiska, säger Krister Westerlund, ordförande för Alzheimerföreningen.

Hittills har Patricias kvällshobby skänkt 10 000 kronor till forskningen.

– Jag fortsätter att pärla så länge jag orkar."

Källa: Aftonbladet 2014-11-21

Köp hennes armband hähttps://www.facebook.com/minnesarmband och gilla även hennes hemsida!

 

 • Skrivet av Mari Larsson

Forskningsanslag för alzheimerforskning

Publicerad 2014-11-24 19:28:00 i Nyheter & Forskning,

"Medarbetare vid sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi firade stolt professor Agneta Nordberg, chef för sektionen, som huvudsökande har fått ett anslag på 33 miljoner SEK från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) för projektet "Nya biomarkörer vid tidig diagnos och behandling av Alzheimers".
 
Läs mer på http://ki.se/nvs/sektionen-for-translationell-alzheimer-neurobiologi-firar-det-stora-ssf-anslaget
 
 
Källa: Karolinska Institutet
 
 
 • Skrivet av Mari Larsson

Stort intresse för föreläsning om demens

Publicerad 2014-11-22 19:18:00 i Anhöriga, Föreläsningar och evenemang,

"Intresset för sjukvårdens föreläsning den 11 november om demens på USÖ var så stort att ett par hundra intresserade åhörare tvingades vända i dörren.

Nils-Olof Hagnelius, överläkare på Geriatriska kliniken vid USÖ höll i föreläsningen. Han säger att det finns ett ökat intresse för sjukdomen eftersom vi blir allt fler äldre som dras med sjukdomen.

– Det gör att anhöriga känner sig oroliga och gärna vill ha svar på frågor som de kanske går och bär på säger Nils-Olof Hagnelius. 

Föreläsningen hölls i Wilandersalen på Universitetssjukhuset i Örebro. Salen har 250 sittplatser, men nästan lika många fick alltså vända i dörren. Föreläsningen sändes också på länk till åhörare i Lindesberg och Karlskoga. De åhörare som fick vända i dörren på Universitetssjukhuset får en ny chans i januari då det blir en repris på föreläsningen hälsar Nils-Olof Hagnelius."

Källa: Sveriges Radio/Upplandsnytt

 

 • Skrivet av Mari Larsson

 

Tekniken på frammarsch

Publicerad 2014-11-19 20:46:00 i Nyheter & Forskning,

Basel Kikhia doktor vid Luleå tekniska universitet som tagit fram ett nytt digitalt minne som bygger på att personer med mild demens har en liten digital kamera. Den tar bilder där man går och har en mobil som ger tidsangivelser och där man också kan prata direkt med anhörig. Vid hemkomsten är det då lättare berätta för sin anhörig vad man upplevt och det finns bilder att titta på, en form av reminiscens.

Läs mer på http://www.valfardsteknologi.se/omsorg/remember-me-digitalt-minne-hjalper-dementadär du även kan läsa hennes avhandling 

Remember Me! Supporting Reminiscence through Digital Capture of Lifestories and Activity Recognition

 

 
 • Skrivet av Mari Larsson

Träffpunkt Ung anhörig

Publicerad 2014-11-19 19:05:35 i Föreläsningar och evenemang,

Träffpunkt Ung anhörig, start den 26/11 18.00-19.30 i Linköping
Adress, St Larsgatan 9 D och kontaktperson är Kerstin Angvik 0730 777372
 
program: Klaes Axelsson med erfarenhet av att vara ung anhörig 
 
Källa: Carina Boberg
 
 • Skrivet av Mari Larsson

Bokrecension "Värdegrund i äldreomsorg"

Publicerad 2014-11-17 20:07:00 i Bokhyllan,

Värdegrund i äldreomsorg” av skriven av Öie Umb Carlsson & Barbro Wadensten.

Öie Umb Carlsson är socionom och medicine doktor i psykiatri och arbetar som forskare och gästlektor vid institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet. Hon är även forskningsledare vid FoU i Sörmland.

Barbro Wadensten är sjuksköterska och docent i vårdvetenskap. Hon arbetar som klinisk lektor på institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Boken tar upp lagstiftningen om värdegrund i äldreomsorg och vad som menas med och vad det innebär. Den tar även upp hur medarbetare inom äldrevården kan stötta varandra i arbetet med värdegrund och vad som menas med det. I slutet av varje kapitel finns det reflektionsfrågor. Boken avslutas med olika vårdsituationer som medarbetare kan diskutera.

Boken är ny och utgiven av Vårdförlaget. Den är lättläst och beskriver enkelt lagstiftningen om värdegrund i äldreomsorg. Ett mycket bra verktyg för all personal inom äldrevården, chefer och de som har ansvar för utbildning och även för studenter inom vårdutbildningar.  

Du kan beställa boken från Vårdförlaget http://www.vardforlaget.se/

 

 • Skrivet av Mari Larsson

Arbetsgivare för anhöriga

Publicerad 2014-11-12 19:05:40 i Anhöriga, Nyheter & Forskning, Stöd,

Nu finns det en handbok som vänder sig till chefer och personalansvariga. I den kan man läsa om attt synligöra anhöriga på arbetsplatserna. Enligt Socialstyrelsen finns det cirka 1,3 miljoner anhöriga som på något sätt vårdar och cirka 900 000 av dem är yrkesarbetande.

För mer information besök:

www.arbetsgivare.anhoriga.se

Kontakta dem på:

arbetsgivare@anhoriga.se

 

Källa: Octopus Demens nyhetsbrev nummer 3, 2014

 

 • Skrivet av Mari Larsson

Nyinstiftade stipendie Queen Silvia Nursing Award 2014

Publicerad 2014-11-03 18:45:00 i Nätverk,

I det nyinstiftade stipendiet Queen Silvia Nursing Award 2014 var det Hanna Davidssons idé som vann. Hennes idé går ut på att skapa ett internetbaserat forum med tillhörande utbildning för att stödja patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Hon studerar till sjuksköterska på Röda korsets högskola och har tidigare jobbat som vårdbiträde. Hanna har funderat på de brister hon upplevt i vården och utgick från att förbättra bemötandet av demenssjuka och höja deras livskvalitet.

Tanken med hennes sajt är den ska vara en faktabank om demenssjukdomar, kopplad till diskussionsforum för insjuknade som i ett tidigt skede. De berörda kan ha behållning av att diskutera anonymt med andra i samma situation, anhöriga och vårdpersonal.

Sajten ska även rymma utbildningsmöjligheter bland annat via internetbaserade föreläsningar för vårdpersonal och anhöriga, det är Hannas tankar.

Motiveringen lydde: ”Hanna Davidsson är en god förebild för framtidens sjuksköterskestudenter med en idé som adresserar ett problem i tiden baserat på en realistisk analys och en genomförbar modell”.   

Stipendiet, som delades ut av drottning Silvia 28 april, var på 50 000 kronor. Hanna fick även möjlighet att delta i ett internship som gav/ger henne möjlighet att under sex månader vara med och se hur man jobbar i olika företag inom vård- och omsorg i Sverige och utomlands. Det är företag som är knutna till Swedish Care International, SCI, det företag som instiftat priset.

Källa: Nättidningen ”it i vården”, http://itivarden.idg.se/2.2898/1.542982/hon-belonas-for-id%C3%A9-om-demenssajt

 • Skrivet av Mari Larsson

It i vården-dagen arrangeras på Courtyard Marriott Kungsholmen, Rålambshovsleden 50, Stockholm för sjätte året i rad

Publicerad 2014-10-30 18:40:37 i Föreläsningar och evenemang,

Den 27 november startar dagen med frukost och registrering från kl. 08.30 och dagen avslutas med ett mingel som pågår till kl. 18.00. Stanna gärna kvar hela dagen och ta chansen att nätverka med dina branschkollegor. Trådlöst nätverk är tillgängligt under hela dagen.

*Prenumeranter på Computer Sweden och/eller Dagens Medicin får 400 kr rabatt på priset.

 

Detta ingår i priset

> Fullspäckat program med keynotetalare, panel och partners
> Tillgång till talarnas presentationer (pdf och film) efter eventet
> Nätverkande med hundratals branschkollegor och expertleverantörer
> 3 månaders prenumeration av Computer Sweden eller Dagens Medicin (är du redan prenumerant får du 400 kr rabatt på priset)
> God frukost, fika, färsk frukt och välsmakande lunch
> Avslutande mingel med vin/öl/alkoholfritt alternativ och snacks

 

 

 

Gör din anmälan här:http://computersweden.event.idg.se/event/it-i-varden-dagen-2014/

 

Källa: http://computersweden.event.idg.se/event/it-i-varden-dagen-2014/

 

 • Skrivet av Mari Larsson

Capio hälsocentral Dragonen prisas för sitt arbete med demens

Publicerad 2014-10-17 07:14:00 i Vård och omsorg,

"På hälsocentralen finns en minnesmottagning med ett team bestående av läkare, distriktssköterska, arbetsterapeut och geriatriker. Teamet har arbetat fram ett flödesschema för hur det ska gå till när de tar hand om patienter som söker för minnessvikt, till exempel vilka olika test som ska göras, vilka prover som ska tas samt hur patienten ska följas upp. 
– När man har bra struktur går det lättare att jobba, säger distriktssköterska Gabriella Ericson som arbetar med minnesmottagningen på Capio Hälsocentral Dragonen. "

Nu vill flera andra hälsocentraler arbeta utefter samma koncept. 

Läs hela pressmeddelandet här. 
 
 • Skrivet av Jenny Eriksson

En stödjande vårdmiljö för personer med demens

Publicerad 2014-10-17 07:09:00 i Föreläsningar och evenemang, Vård och omsorg,

"Arkitekturens utformning tillsammans med inredning har en stödjande och terapeutisk funktion för personer med demensproblem" Läs hela pressmeddelandet. 

Aktuell konferens: Vård - och omsorgsmiljö för personer med demens. Helle Wijk leder utbildningsdagen den 29:e oktober i Stockholm.  Läs mer om konferensen och anmäl dig här!
 
 • Skrivet av Jenny Eriksson

Ny patientlag från 2015-01-01

Publicerad 2014-10-09 19:39:37 i Ny patientlag från 2015-01-01, Nyheter & Forskning,

"Målet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att
främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Patientlagen innehåller bestämmelser om
− tillgänglighet (2 kap.),
− information (3 kap.),
− samtycke (4 kap.),
− delaktighet (5 kap.),
− fast vårdkontakt och individuell planering (6 kap.),
– val av behandlingsalternativ och hjälpmedel (7 kap.),
− ny medicinsk bedömning (8 kap.),
− val av utförare (9 kap.),
− personuppgifter och intyg (10 kap.),
− synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap.)."

Det innebär med en kort information att man som patient har mer valmöjligheter för sin vård, bra för t ex sjukdomar som kräver specialistvård. Och även mer inflytande som patient. Läs mer på länken http://www.skl.se/download/18.68e4adfe147afac12a456172/1408857597112/SKL+sammanfattning+av+patientlagen.pdf

Källa: Sveriges kommuner och Landsting http://www.skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/patientlagen.2083.html

 

 • Skrivet av Mari Larsson

Ensamhet – en hälsorisk

Publicerad 2014-10-09 18:02:00 i Nyheter & Forskning,

Ensamma personer mår ofta sämre. Gemenskap ligger i ”generna” och ensamhet skapar stress. Våra förfäder levde under många hot och då var det viktigt med gemenskap. Därför har kroppen utvecklat ett belöningssystem, där gemenskap frisätter hormoner och signalsubstanser som får oss att må bra.

Hjärnstudier har visat att ensamhet kan förstärka smärta. Många av oss lever i ofrivillig ensamhet som kan leda till stress och ångest. En stress som är mer långintensiv och kronisk. Det kan leda till stressrelaterade sjukdomar med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Läs mer här http://peterstrang.dinstudio.se/empty_23.html

Källa: Peter Strangs palliativa nyhetsbrev

 

Egen kommentar: Peter Strang har inte skrivit specifikt om personer med demenssjukdom. Mina funderingar kring det är många. Vad har du för erfarenhet av det? Berätta för oss!  

 

 • Skrivet av Mari Larsson

Arkiv

Prenumerera och dela